Lääkkeiden poisvedon ja eläinkokeiden vähentäminen

Lääkkeiden kehitys etenee hurjaa vauhtia koko ajan – yksilöllisiä lääkkeitä kehitetään, ja niillä korvataan yleisiä lääkkeitä. Yksilölliset lääkkeet räätälöidään jokaiselle potilaalle. Tällöin voidaan huomioida sairauden perinnöllisyys, taudinkulunmalli tai muita potilaan tilanteeseen liittyviä seikkoja.

Kun puhumme yleisistä tai potilaille räätälöidyistä lääkkeistä, uuden lääkkeen kehitys alkaa aina laboratoriossa. Eläinkokeita seuraavat ihmisille tehdyt kliiniset kokeet. Kokeiden on osoitettava vaadittava tieto turvallisuudesta ja tehokkuudesta, jotta lääke voi saada markkinointiluvan. Lääketuotteen markkinointiluvan myöntää Euroopan lääkevirasto EMA tai kansallinen lääkevirasto, kuten Fimea Suomessa. Uusi lääke ei voi saada lupaa ilman välttämättömiä eläinkokeita. Lääketeollisuuden tavoitteena on vähentää eläinkokeita ja korvata ne joillakin muilla menetelmillä, joilla voidaan myös välttää eläimille aiheutettua kärsimystä.

Kantasoluteknologialla voi olla suuri vaikutus siihen, kuinka uusia lääkkeitä kehitetään ja testataan tulevaisuudessa.

hsp_infographics_v1_FI_4

 

Käytämme kantasoluja muodostaaksemme ihmisen sydänkudosta, silmäsoluja ja monia muita kudoksia, jotka ovat ihanteellisia uusien lääkkeiden turvallisuuden ja toimivuuden testaamiseen. Ihmiskudoksilla testatut lääkkeet antavat täsmällistä ja oleellista tietoa, kuinka tietyt lääkkeet toimivat ihmisillä. Kantasoluteknologian käyttö lääkehityksessä ja -testauksessa myös nopeuttaa prosessia, jolla voidaan saada turvallisia ja entistä tehokkaampia lääkkeitä potilaille.

DSC_6361_e

Tutkijamme Ihmisen varaosat -projektissa ovat kehittäneet laitteen, joka mittaa miten lääkeaine läpäisee kudoksen. Laite on kehitetty lääketestaajille ja -kehittäjille, ja sillä voidaan testata kuutta näytettä samaan aikaan. Laite jäljittelee ihmisvartalon olosuhteita, esimerkiksi lämpötila on 37 astetta. Kun laite saadaan testattua täysin, sillä voidaan korvata osa eläinkokeista.

Laitekehityksellä on nyt oma Tekesin rahoittama DrugPermeA-tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on selättää eläinkokeisiin liittyviä ongelmia kehittämällä ja edistämällä uusia, mukautuvia mikrofluidistisia in vitro -vaihtoehtoja kudosläpäisevyystutkimukseen*.

iStock_000014078425_XXXLarge

Eläinkokeita tullaan yhä tarvitsemaan lääkekehityksessä ja -tutkimuksessa, mutta kantasoluteknologia voi vähentää eläinkokeiden määrää tulevaisuudessa. Ihmiskudoksilla voidaan tehdä laboratoriossa monia testejä eri lääkeyhdistelmillä ennen kuin tarvitsee tehdä yhtäkään eläinkoetta. Kantasolutestit voivat myös merkittävästi lyhentää uuden lääkkeen kehittämiseen käytettyä aika ja kustannuksia.

Kantasoluista kasvatettuja ihmisen kudoksia ja elimiä voidaan käyttää myös sairauksien mallintamisessa. Tämä auttaa meitä ymmärtämään ja hoitamaan tiettyjä tauteja, kuten MS-tautia, paremmin.

 

* Mikrofluidistiikka on mikroskooppisten neste- ja kaasuvirtausten hallintaa käsittelevä tieteen ja tekniikan ala.

In vitro -kokeet tarkoittavat tutkimuksia, jotka suoritetaan koeputkessa tai lasimaljoissa. In vivo -tutkimus puolestaan suoritetaan elävässä organismissa, esimerkiksi eläinkokeilla.

Share the story