Kalle Lehto & Ilmari Tamminen – Tutkimusohjelman silmät

Nuoret tutkijat Kalle ja Ilmari ovat dynaaminen tiimi. Voit tuntea draivin, innokkuuden ja mahtavan tiimihengen, kun tapaat heidät.

Tampereen teknillisestä yliopistosta diplomi-insinööriksi valmistunut Kalle Lehto ja Tampereen yliopistosta valmistunut biokemisti Ilmari Tamminen ovat osa tiimiä, joka kehittää menetelmiä fysiologisten ja biologisten järjestelmien ja toimintojen mittaamiseen, kuvantamiseen sekä analysoimiseen. Ilmari kuvaa heidän rooliaan ”tutkimusprojektin silmiksi”, viitaten samassa laboratoriosta olevaan röntgenkuvantamislaitteeseen.

Nämä nuoret tohtoriopiskelijat tekevät läheistä, monitieteellistä yhteistyötä lääkäreiden ja biologien kanssa.

”Tämä on hyvin paljon edestakaista peliä yhteistyökumppaneiden kanssa. Saamme lääkäreiltä tai biologeilta näytteitä, joille suoritamme tarkkoja kuvantamisia. Lääkärit saattavat esimerkiksi kokeilla uutta hoitomenetelmää ja lähettää meille vertailua varten käsiteltyjä sekä kontrollinäytteitä. Me käytämme ‘niksejämme’, otamme tarkat 3D-kuvat ja analysoimme aineiston. Muutamien kierrosten jälkeen meillä on melko hyvä materiaalipankki näytteistä ennen ja jälkeen käsittelyjen. Tällä tavalla on mahdollista oppia lisää sekä kehittää parempia hoitomenetelmiä ja lääkkeitä.”

Asiantuntijat pehmytkudoskuvantamisessa

Kalle ja Ilmari ovat spesialisteja 3D-röntgenmikrotomografiakuvantamisessa (µCT).

”Otamme näytteistä suuren määrän röntgenkuvia eri kulmista ja teemme niistä 3D-kuvan laskennallisten työkalujen avulla. Virtuaalinen 3D-kuva kertoo meille enemmän näytteen moniulotteisista rakenteista kuin perinteinen histologinen 2D-leike, sillä kuvapakkaa voidaan leikellä tietokoneen näytöllä mielivaltaisista suunnista ja siitä voidaan tehdä hyvin tarkkoja mikrometriluokan laskennallisia analyyseja”, Kalle kertoo. Ilmari jatkaa: ”Ja aineiston tarkkuuden sekä luotettavuuden tähden näytteen täytyy pysyä täysin paikallaan koko kuvantamisen ajan, minkä vuoksi meidän täytyy improvisoida monesti. Esimerkiksi Legot ovat hyviä rakennuspalikoita näytepidikkeitä varten erikokoisille ja muotoisille näytteille, mutta voimme tarpeen vaatiessa myös 3D-tulostaa räätälöityjä kappaleita tätä varten.”

µCT-kuvantamislaitteisto on olennainen osa Ihmisen varaosat -projektin tutkimusta. Kehitettyjen näytteenvalmistelutekniikoiden avulla µCT on tehokas työkalu solubiologian, lääketieteen ja biomateriaalien tutkijoille. Näin he pystyvät tutkimaan, analysoimaan ja validoimaan näytteitään.

Share the story